Masther Mediation
Contactgegevens
T: 0592-749237
M: 06-30119309
E: info@masthermediation.nl
Themagroep co-ouderschap

Na een scheiding besluit een steeds grotere groep ouders de zorg voor kun kind(eren) samen te delen en te kiezen voor het co-ouderschap. Zowel voor de ouders als voor de kinderen een prachtige oplossing. Immers, beide ouders zien hun kinderen even veel en hebben daarnaast tijd om een eigen leven op te bouwen. Bovendien hoeven de kinderen één van beide ouders niet lang te missen. Met name als kinderen nog jong zijn vergt het co-ouderschap echter veel afstemming en onderling overleg. Vaak verliep een goede communicatie tijdens de relatie al moeizaam. Een niet goed verlopende communicatie of het ontbreken van overleg kan ervoor zorgen dat het co-ouderschap niet loopt zoals beide ouders dat zouden willen. Naast communicatieve aspecten kunnen andere zaken een rol spelen bij onvrede over het co-ouderschap. Grote verschillen in de stijl van opvoeden, waardoor de kinderen na de wisseldag een paar dagen nodig hebben om te wennen. Ook het feit dat de gescheiden partners meestal dicht bij elkaar wonen en de regelmatige onderlinge afstemming hen voortdurend met elkaar confronteert, kan beiden het gevoel geven niet met een nieuwe start te kunnen beginnen. Wederzijdse nieuwe partners, soms met kinderen erbij, kunnen een goed lopend co-ouderschap ineens belemmeren.

Kortom, een aantal nieuwe uitdagingen. Praten met lotgenoten en van elkaar horen hoe er met specifieke situaties wordt omgegaan, kan dan prettig zijn. Lerend van elkaars ervaringen kunnen problemen vaak voorkomen worden. Ideemajeur/ Masther Mediation starten in onderlinge samenwerking themagroepen co-ouderschap. De themagroepen geven de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, gevoelens te uiten en een breed scala aan mogelijkheden te bespreken, uit te proberen en te evalueren.

De deelnemers aan de themagroep bepalen zelf de inhoud van de bijeenkomsten. Te denken valt onder andere aan de volgende gespreksonderwerpen:
- verdeling zorgtaken
- onderlinge afstemming/ afspraken maken
- omgang met (puber) kinderen
- onderlinge communicatie
- nieuwe partner/ kinderen van de nieuwe partner

De themagroepen zijn oplossingsgericht en toekomstgericht van aard. Voorafgaand aan deelname aan de gespreksgroep vindt een individueel intakegesprek plaats.

Mocht u vragen hebben over de themagroep co-ouderschap, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Esther Reinders (ervaren trainer en psycholoog): 0592 - 749237. Tevens verwijzen we u graag naar de website: www.ideemajeur.nl

Aantal bijeenkomsten en kosten:
Er vindt eerst een individueel intakegesprek plaats: 1 uur
Vervolgens zijn er zes groepsbijeenkomsten: 1,5 uur
Totale tijdsinvestering: 10 uur


Kosten: € 150,-

Aantal deelnemers en plaats:
Er nemen maximaal 6 deelnemers aan de themagroep deel. De bijeenkomsten vinden plaats bij Masther Mediation te Groningen. Adres: Munnekeholm 4.

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u zich aanmelden voor één van onze diensten dan kunt u vrijblijvend een e-mail sturen naar: info@masthermediation.nl

Voor opgave kunt u het onderstaande formulier downloaden.

 

Dit formulier kunt u vervolgens opsturen naar:

Masther Mediation
Sledemennerstraat 22
9718 BZ Groningen

Tenslotte kunt u zich telefonisch aanmelden via: T: 0592-749237