Masther Mediation
Contactgegevens
T: 0592-749237
M: 06-30119309
E: info@masthermediation.nl
Training 'Uiten van emoties' voor leerkrachten

Waarom deze training?
Er is tegenwoordig weinig tijd en ruimte voor gevoelens en emoties. Het accent ligt op scholen vooral op leerprestaties. Deze kunnen echter door vastzittende emoties worden geremd.

Waardoor kunnen negatieve emoties bij het kind ontstaan?
- echtscheiding;
- dood opa of oma/ andere familieleden;
- tijdsdruk en spanning, het jachtige leven van ouders;
- gepest worden;
- faalangst en onzekerheid.

Waarom voor leerkrachten?
- zij hebben het kind de hele dag om zich heen;
- de school wordt door kinderen ervaren als een verlengstuk van thuis;
- de leerkracht ervaart direct dat het kind niet lekker in z'n vel zit, wat zich bijvoorbeeld ook kan uiten in concentratiestoornissen en onrust.

Waarom deze training?
- zodat de leerkrachten beter negatieve emoties bij kinderen herkennen en deze tot uitdrukking kunnen laten komen;
- de leerkrachten leren het kind op een betere manier met zichzelf en met de omgeving om te gaan;
- de training is preventief bedoeld.

Inhoud van de training:
- gesprekstechnieken voor leerkrachten (veiligheid bieden, ins en outs vertellen aan elkaar, ruimte en openheid voor gesprek, groepsgevoel creëren);
- leerkrachten leren creativiteit als instrument te gebruiken (gebruik van materiaal: houtskool, potlood, krijt, verf en collagemateriaal);
- versterken van de groepsvorming.

Doel van de training:
- leren inzetten van creativiteit als instrument voor het uiten van emoties;
- meer openheid creëren voor het praten over emotionele gebeurtenissen;
- groepsgevoel versterken: reductie van pestgedrag/ buitensluiten van kinderen;
- doen verminderen van gevoelens van faalangst/ onzekerheid bij kinderen.

De training is praktisch van aard.

Deze training wordt gegeven door:
- Esther Reinders, Psycholoog NIP, NMI gecertificeerd mediator;
- Jan Reemeijer, beeldend kunstenaar met eerstegraads lesbevoegdheid.

De kosten van de training zijn € 449,- per dagdeel (3 uur), exclusief BTW en materiaalkosten (dit in overleg met de school).

Keuze uit één, twee of drie dagdelen:
- Eerste dagdeel: algemeen: bewustwording, herkenning van emoties, creativiteit en gesprekstechnieken.
- Tweede dagdeel: verdieping van de basisemoties (verdriet, angst, blijdschap en boosheid) in relatie tot emotionele gebeurtenissen.
- Derde dagdeel: verdieping van de basisemoties in relatie tot groepsvorming, pestgedrag, faalangst en onzekerheid.


Voor opgave kunt u het onderstaande formulier downloaden.

 

Dit formulier kunt u vervolgens opsturen naar:

Masther Mediation
Sledemennerstraat 22
9718 BZ Groningen

Aanmelding per e-mail is mogelijk via het volgende e-mailadres: info@masthermediation.nl
Telefonisch kunt u zich aanmelden via: T: 0592-749237 ( tot 17:00 uur )