Masther Mediation
Contactgegevens
T: 0592-749237
M: 06-30119309
E: info@masthermediation.nl
Mediation bij arbeidsconflicten

Conflicten op het werk kosten veel energie en leiden in een aantal gevallen tot stressklachten en gevoelens van onrust en spanning, maagklachten, rugklachten etc.

Om te voorkomen dat conflicten langer voortduren dan beslist noodzakelijk, kan mediation uitkomst bieden, de mediator praat met beide partijen. Deze gesprekken kunnen afzonderlijk van elkaar plaatsvinden, maar meestal zitten alle betrokkenen met elkaar aan tafel. De mediator onderzoekt wat de oorzaken van de problemen zijn en wil weten wat de verwachtingen van de partijen voor de toekomst zijn. Mogelijke oplossingen voor de problemen worden in kaart gebracht en besproken. De ideeën van de partijen in kwestie zijn hierbij een belangrijke factor. Echter, vanuit de bedrijfservaring van Masther Mediation wordt er door ons kritisch gekeken naar de effecten van de voorstellen op de lange termijn. Tevens geeft Masther Mediation graag advies voor mogelijke oplossingsstrategieën.

Hoewel de insteek van de gesprekken meestal is dat alle partijen de onderhandelingstafel met een goed gevoel verlaten, is soms de beste oplossing dat één van beide partijen afscheid neemt met wederzijds goed vinden, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Vanaf dit punt is het van belang om een goede regeling voor de medewerker te treffen. Dit kan door een rechtszaak aan te spannen of door goed onderling overleg met elkaar te voeren. Hieruit worden er vaak bevredigende oplossingen gevonden. Zonder ontslagprocedure kan tevens goede begeleiding naar een nieuwe baan, een zogenaamd loopbaantraject verbonden worden. Deze begeleiding kan bestaan uit een loopbaanonderzoek waarin de sterke en minder sterke kanten van de persoon in kaart worden gebracht en er een advies wordt gegeven over loopbanen die het best aansluiten bij de capaciteiten en sterke kanten van de medewerker. Vervolgens kunnen er een aantal coachingsgesprekken worden gevoerd met een arbeids- en organisatiepsycholoog. Deze kan worden ingezet om op een goede manier afscheid te nemen van het bedrijf en zicht vervolgens richten op de toekomst en de arbeidsmarkt. Gerichte sollicitatietraining is vaak een goede vervolgstap, te denken valt hierbij aan het maken van een goed curriculum vitae, een open en een gerichte sollicitatiebrief en het oefenen van telefoongsprekken en sollicitatiegesprekken.

Vanuit onze vele contacten bij bedrijven zijn we goed instaat proefplekken voor mensen te reserveren. Vanuit deze positie kunnen ze een of meerdere dagen meelopen om beter in te kunnen schatten of de inhoud van de vacature overeenkomt met wat ze ervan verwachten. Als er een duidelijke keuze voor een bepaalde baan is gemaakt, dan is introductie bij het bedrijf dat dergelijke functies biedt, vaak mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u zich aanmelden voor één van onze diensten dan kunt u vrijblijvend een e-mail sturen naar: info@masthermediation.nl

Voor opgave kunt u het onderstaande formulier downloaden.

 

Dit formulier kunt u vervolgens opsturen naar:

Masther Mediation
Sledemennerstraat 22
9718 BZ Groningen

Tenslotte kunt u zich telefonisch aanmelden via: T: 0592-749237